Korona

Universitetsmuseet innfører koronasmitterestriksjoner

For å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene, innfører Universitetsmuseet smitterestriksjoner som er i tråd med nasjonale myndigeter, Bergen kommune og Universitetet i Bergen.

- Det er viktig for oss å bidra til å redusere risiko for smitte blant våre besøkende og medarbeidere, sier formidlingsleder Kari Årrestad ved Universitetsmuseet.

Restriksjoner på museet

Ledelsen ved UiB og Universitetsmuseet besluttet å avlyse alle arrangementer, gruppemottak og opplegg for grupper med virkning fra og med 12. mars. Den 24. mars besluttet regjeringen å videreføre smitterestriksjonene til 13. april. Universitetsmuseet viderefører tiltakene; digital drift og undervisning til over påske. Den 7. april orienterte regjeringen om videre tiltak for å stoppe koronapandemien. UiB og Universitetsmuseet viderefører de nåværende tiltak også etter påske, med unntak for noen grupper studenter og tilsatte.

Ansatte ved Universitetsmuseet kan lese mer her - Informasjon for ansatte

Stenger begge museum

Universitetsmuseet holder helt stengt fra 12.03. Restriksjonene gjelder begge våre museum; naturhistorie og kulturhistorie. Dette omfatter også aktivitetene til skoletjenesten.

Skoler og større grupper oppfordres også til å vente med å legge inn ny bestilling og følge med på nasjonale smitterestriksjoner.

Musehagen og Botanisk hage på Milde vil være åpne for publikum på vanlig måte.

Restriksjoner til ansatte

Vi anbefaler hjemmekontor for ansatte så langt arbeidet tillater det og tilstedeværelse ikke er påkrevd. Vi legger til grunn at ansatte med hjemmekontor så langt som mulig skal kunne utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver vil sammen med ansatte finne smidige og fleksible løsninger på dette. Tiltaket er i tråd med anbefalinger av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til virksomheter, inkludert universitet og høyskoler.

- Vi anbefaler også våre medarbeidere å unngå kollektiv transport i rushtiden. UiB og Universitetsmuseet gir alle ansatte muligheten til å være fleksibel på arbeidsdagens start og slutt, sier Årrestad.

Skoler stengt og ansatte må være hjemme

UiB tilbyr hjemmekontor for dem som kan og der det er praktisk mulig. Der hjemmekontor ikke er mulig (pga arbeidets art) – så skal UiB utøve/vise stor fleksibilitet – og UiB går for å innvilge velferdspermisjon. Dette gjelder frem til påske.

Det forventes at det kommer statlige føringer for dette, men inntil videre gjelder det over.

 

Tilleggsrestriksjoner fra Bergen kommune

Personlig hygiene

Alle som oppholder seg i Bergen skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal begrenses. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

Kollektivreiser

Alle som benytter kollektivtransport, skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende.

Reiser

Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer
skal begrenses til det strengt nødvendige. Se oppdatert oversikt på fhi.no.

Mer informasjon:

Overtredelse av Smittevernloven kan straffes med bot eller fengsel, jfr. §8-1. Spørsmål om korona skal rettes til informasjonstelefonen for korona på telefon 55 56 77 00 eller 815 55 015. 

Les mer om korona her: https://www.uib.no/korona

Håndhygiene
Korona