Arrangement

Utstilling: Odd New Spring

Fra Fredag 7. til Søndag 16. juni 2024 kl. 18.00 –17.00

Muséplassen 3, Naturhistorie, Tårnsalen

Bilde av en person som viser frem ett tekstil. Personen kan ikke sees.
NY UTSTILLING: Siren Elise Wilhelmsen har i sitt doktorgradsprosjekt i design utforsket fremmedartede og uønskede planter som utgangspunkt for en ny, lokal materialkultur. Det kunstneriske resultatet omfatter vevarbeider og materialstudier, og utgjør utstillingen «Odd New Spring».
Foto
UiB

Utstilling: Odd New Spring
Arbeider av designer og doktorgradsstipendiat Siren Elise Wilhelmsen.

Åpningsarrangement: Fredag 7. juni, kl. 18:00–20:00.

Åpningstider:
Lørdag 8. juni: 10-16
Søndag 9. juni: 11-17
Tirsdag-Fredag 11.- 14. juni: 12-16
Lørdag 15. juni: 10-16
Søndag 16. juni 11-17

Åpningstaler ved Instituttleder for design, KMD, Mona Larsen, direktør for Universitetsmuseet, Kari Loe Hjelle, samt en introduksjon til utstillingen av Siren Elise Wilhelmsen.

Utstillingen presenterer de kunstneriske resultatene av doktorgradsprosjektet «Odd New Spring – Towards emerging Landscapes and a Reorientation in Design Practice», som Siren Elise Wilhelmsen har utviklet ved institutt for design, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Her vises eksperimentelle studier og materielle resultater av arbeidet med en gruppe fremmedartede og uønskede planter. Gjennom en åpen og undrende tilnærming utfordres den rådende oppfatningen av disse plantene som skadelige arter, og forholdet til dem settes opp mot bærekraft, produksjon, forbruk, og forvaltingen av naturresurser fra våre lokale landskap. Disse forholdene, og mulighetene til endring, har Wilhelmsen utforsket gjennom kartlegging, observasjon, dialoger og kunnskapsutveksling på tvers av fagfelt, samt en rekke plante- og materialstudier. Målet har vært å undersøke metoder og strategier for en stedsforankret designpraksis, samt designerens rolle som formidler og utvikler av positive framtidsscenarioer og bærekraftig materialkultur. Plantene bærer fortellinger fra ulike steder og tider, som i arbeidet vever sammen fortid og fremtid, og danner et lerret for å reflektere over forbindelser og relasjoner i nåtiden. «Odd New Spring» inviterer publikum til engasjement utover betraktningen av de fysiske objektene, og appellerer til en ny type interaksjon med plantene og landskapene.

 

Universitetsmuseet naturhistoriske bygg rommer allerede en mengde historier om relasjoner mellom mennesket og de levende artene rundt oss; om klima, landskap og liv i endring. I forlengelsen av denne arven ønsker utstillingen å forene vitenskap, kunstnerisk praksis og allmenheten, gjennom en eksperimentell formidling av kunnskap. Plasseringen i Tårnsalen, opprinnelig bygget som et galleri for museets kunstsamling, understreker dette formålet og danner en velegnet ramme for fremvisningen. Det tilbyr i tillegg en unik mulighet til å oppleve dette rommet, som vanligvis kun er tilgjengelig for publikum ved arrangement.

«Odd New Spring» presenterer doktorgradsprosjektets kunstneriske resultater som en helhet for første gang. Utstillingen består av materialiserte formuleringer, dialoger, kommentarer og forslag, som samlet representerer «den merkelige nye våren».

*** ENGLISH TRANSLATION CLICK HERE ***