Arrangement

Familiesøndag - Livet i havet

Søndag 14. april 2024 kl. 12.00 –15.00

Muséplassen 3

grønn grafikk på blå bakgrunn: Familiesøndag + ikoner i grønt av dyr og objekter
Foto
Haltenbanken, UiB

I havet finner vi alt fra majestetiske sjøpattedyr til mikroskopiske plankton. Velkommen til familiesøndag i forbindelse med One Ocean Week. Her utforsker vi alt fra livet i fjæra til det åpne hav. I vår underetasje er det verksted og spennende aktiviteter. Undersøk havets mangfold i våre utstillinger Hvalsalen, Livet i fjæra og Dyphav og prøv deg på vår nye undringsløype «Livet i havet»

Vi ønsker velkommen til familiesøndag på Universitetsmuseet!
Hver 2. søndag i måneden (kl 12-15) legger vi spesielt til rette for barnefamilier med
tematiske aktiviteter. Noen søndager er det større arrangement med ulike aktiviteter, andre
søndager er det litt rolige aktiviteter som omvisninger og dyrefortellinger.
En tur på museet er jo den perfekte søndagsaktiviteten (!) og husk at barn under 18 år
kommer gratis inn hos oss!
14. januar Det moderne mennesket
11. februar Darwindagen
10. mars Småkryp – de kravler og kryper
14. april Livet i havet
12. mai Dyrefortellinger for barn
9. juni Våraktiviteter i Muséhagen
14. juli Omvisning for de minste barna
11. august Omvisning for de minste barna
8. september Steindag
13. oktober Vi lager dyr med utrolige navn!
10. november Dyredag på museet
8. desember Julens botanikk – de gode smakene

Mellom 13. april og 19. april arrangeres One Ocean Week, der havet og bærekraft står i fokus!  

På museet kan du denne uken prøve vår helt nye undringsløype “Livet i havet”. I tillegg inviterer vi til familiesøndag 14. april, der det blir verksted og spennende aktiviteter i museets underetasje. Ta deg en tur i våre utstillinger Hvalsalen, Livet i fjæra og Dyphav, og utforsk havets mangfold fra fjæra til det åpne hav. 

Se kommende tema for familiesøndag her - Familiesøndag på museet. 

14. januar Det moderne mennesket
11. februar Darwindagen
10. mars Småkryp – de kravler og kryper
14. april Livet i havet
12. mai Dyrefortellinger for barn
9. juni Våraktiviteter i Muséhagen
14. juli Omvisning for de minste barna
11. august Omvisning for de minste barna
8. september Steindag
13. oktober Vi lager dyr med utrolige navn!
10. november Dyredag på museet
8. desember Julens botanikk – de gode smakene