Arrangement

Performance: Vi skal ikke lage lærebøker

Onsdag 1. november 2023 kl. 17.30 –19.00

 Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, Muséplassen 3

Vi ser en enslig hånd gripe rundt en av museets søyler. I mørket bak skimter vi en kropp.
Fra Marthe Ramm Fortuns billedserie i Universitetsmuseet i Bergen. KORO.
Foto
Kristine Jakobsen

Vi har gleden av å invitere deg til performance med Marthe Ramm Fortun i forbindelse med kunstprosjektet Minervas stemme, onsdag 1. november kl 17.30.
 

Marthe Ramm Fortun skaper en unik, tiårig performance-syklus spesielt for Universitetsmuseet i Bergen med én årlig performance frem til 2028. Syklusen startet i 2019, og til nå har tidsperioden rommet både korona og nedstegninger, graviditet og krig.
Årets performance blir den femte i denne historiske rekken av særegne og vakre opplevelser av å samles.

Syklusen med performancer er en del av kunstprosjekt
«Minervas stemme», kuratert av Marit Paasche for KORO til Universitetsmuseet i Bergen.
Ramm Fortuns bidrag består også av to fotografiske serier, montert i henholdsvis museets første, andre og tredje etasje. Det har tittelen
"Vi skal ikke lage lærebøker." Det andre bidraget til Minervas stemme er lagd av Mattias Härenstam, og består av to store skulpturer montert i museets første etasje.

Hver årlig performance dokumenteres med et fotografi som etter hvert vil fylle det som startet som ti tomme rammer utenfor tårnsalen.
 

Tid:

Onsdag 1. november, kl. 17.30

Sted:

Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, Muséplassen 3, 5007 Bergen.
Møt opp ved hovedinngang ti minutter før kl 17.30 Det er viktig at du er presis.

Påmelding via skjema her
Det er et begrenset antall billetter tilgjengelig, og førstemann til mølla-prinsippet rår.
Alle som melder seg på blir satt på venteliste, plass på arrangementet blir bekreftet på epost.
Vennligst meld fra til arrangøren dersom du blir forhindret i å delta: publikum@um.uib.no

 

Mer informasjon om KORO og dette prosjektet finner du her: UiB Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet - KORO