Arrangement

Kulturnatt på museet

Fredag 8. september 2023 kl. 18.00 –21.00

Universitetsmuseet, Naturhistorie, Muséplassen 3

Kulturnatt på museet
Torleif Torgersen, professor i klaver ved Griegakademiet, UiB, Johanna Saaek, masterstudent i cello ved Griegakademiet, UiB, Daniel Henry Øvrebø, fløytist og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen fremfører under kulturnatt på museet.
Foto
Foto: Inga Bialach

Universitetsmuseet naturhistorie holder åpent fra kl 18 - 21, med gratis inngang.
Kom og utforsk våre spennende samlinger!

Christie Café holder åpent for servering. Velkommen!

I Hvalsalen vil du få oppleve verket Vox Balaenae for Three Masked Players (1972) komponert for
fløyte, cello, og klaver av George Crumb. Verket er en direkte kunstnerisk respons til de aller
første lydopptakene som ble presentert i 1970 av bioakustiker Roger Payne, og utgitt på CD-
en Songs of the Humpback Whale. Idéen er å skape en unik fremføring av dette verket i en
museal setting hvor publikum både klanglig og fysisk kan kjenne på størrelsen til dyrene.
Musikken er atmosfærisk og inneholder en rekke klanglige nyanser og utradisjonelle
spilleteknikker.
Torleif Torgersen, professor i klaver ved Griegakademiet, UiB
Johanna Saaek, masterstudent i cello ved Griegakademiet, UiB
Daniel Henry Øvrebø, fløytist og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen
En fremføring varer i ca. 25 minutter, og starter kl. 18.30, 19.30 og 20.30.