Ikonografi

Russiske ikoner

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Universitestmuseet, Kulturhistorie er stengt. Mer informasjon om stengingen her.

De første russiske ikoner kom til museet allerede omkring 1830. Seinere, i 1993 mottok museet en fornem gave fra Anders og Janette Buraas, samt deres to barn Peter og Karen Winifred. Denne gave og donasjon er et minne om Anders Buraas’ mor Dagny von Tangen. Gaven bestod av i alt 45 russiske ikoner, alle fra tidsrommet 1750 til 1900. Ikonene er en blanding av nord- og sørrussiske ikoner og er sammensatt av en rik variasjon av motiver. Ikonene har et eget utstillingsareal i 3. etasje.

Russisk ikon
Foto
Helene Pettersen, UIB.