Klær fra gamle dager

Livstrådar og ættebånd

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Universitestmuseet, Kulturhistorie er stengt. Mer informasjon om stengingen her.

Utstillinga tek utgangspunkt i bygdesamlinga ved museet, og viser gjenstandar frå gardsdrift, utmarksbruk, interiør og draktkultur frå ulike delar av Noreg. Det vert vist to ulike filmar i utstillinga; ein viser korleis tresko vart laga i Hegglandsdalen på Os og den andre er frå klyngetunet Havrå på Osterøy og fortel frå gardsdrifta gjennom året. I draktrommet viser vi tre moderne bunadar og i teksten fortel eigarane av dei si personlege forteljing om kvifor dei valde akkurat den bunaden. I eitt av romma kan ein sjå korleis tekstilar vart produsert gjennom tida. Vi har og eit bord med mønster og oppskrifter, samt trådar, perler og stoff der publikum sjølve kan prøve seg på brodering.

Perlevev
Perlevev. Louise Bjerre Petersen, UIB.
Foto
Louise Bjerre Petersen, UIB
Opstad
Veving på Opstadvev. Lina og Berta Liarbø, Fitjar Hordaland. Per Gjærder 1956
Foto
Per Gjærder
Bønder fra Ulvik