Religion i Norge

Kirkekunst

Kulturhistorie

Haakon Sheteligs plass 10

Universitestmuseet, Kulturhistorie er stengt. Mer informasjon om stengingen her.

Helt siden grunnleggelsen av Universitetsmuseet i 1825 var middelalderens kirkekunst i Norge av umiddelbare interesse for museet.
I Kirkesamlingen er det den unike kunsten og bildene som står i fokus.

Foruten utskårne deler av stavkirker fra 11-1200-årene, omfatter samlingen kunstverker som har utsmykket vestnorske kirker i middelalderen, fra 1100-årene til Reformasjonen.
Her må man især fremheve høymiddelalderens alterutsmykninger, krusifikser, madonnaskulpturer og malte alterfrontaler.

Fra senmiddelalderen har vi alterskap og prosesjonsstenger. Fra tiden etter Reformasjonen, især fra 1600-årene og første halvdel av 1700-årene finnes det altertavler, glassmalerier og diverse stykker kirkeinventar.
Av samlingens gjenstander fra middelalderen er trolig mer enn 95 prosent utstilt.

Se mere her

ny katalog om kirkekunst fra middelaldern er lansert, les om saken her

Stavkirke
Utsnitt av stavkirkeportal. Helene Pettersen, UIB
altertavle
Alterfrontal fra kirkesamlingen
Foto
Jo Høyer, UiB