Fjell

Oppdagelsen av Jotunfjeldene

Muséplassen 3

Utstillingen var oppført 22. februar - 31. mai 2020

 

I 2020 er det tohundre år siden Jotunheimen ble oppdaget og registrert gjennom geologiske beskrivelser, kart og vakre akvareller. Denne utstillingen spør hvordan Jotunfjellene ble til, både gjennom oppdagelsen for tohundre år siden, og de geologiske prosessene som skjedde millioner av år tilbake i tid. I et unikt samarbeid mellom geologene Haakon Fossen (UiB), Henrik H. Svensen (UiO) og kunstner Hanne Åmli, utforskes bevegelsene i jordens indre gjennom kunstens uttrykk.

 

Skiftende utstilling 2020

 

Hvorfor er det fjell på jorden? Spørsmålet har vært stilt av forskere i århundrer. I 1820 ble Jotunfjellene offisielt oppdaget og registrert gjennom en ekspedisjon som inkluderte fjellklatring, karttegning og akvarellmaling. De geologiske beskrivelsene skulle gi informasjon om jordens oppbygging.

Tohundre år senere lærer forskere ved Universitetet i Bergen stadig mer om hvordan fjellkjedene har oppstått. I bergartene som omgir oss, kan geologer se spor etter prosesser som foregikk for flere millioner år siden. Men det kan være vanskelig å forstå de enorme kreftene som har skapt fjellene og som flytter kontinenter. Hvordan kan vi som mennesker ha begreper om endringer som tar millioner av år?

I et prosjekt som beveger seg mellom geologisk forskning og kunstens uttrykk, inspirerer fagfeltene hverandre til å skildre fjellenes skapelse. Oppdagerne av Jotunheimen tok i bruk akvarellblokken til å beskrive et ukjent landskap. I denne utstillingen gir maleriene en visuell inngangsport til de oppdagelsene geologer forsker på i dag.

 

Foto: "Meta Morph" Hanne Åmli 2020. Keramikk. Foto: Kari K. Årrestad, UiB

Metamorph
Hanne Åmli, Metamorph 2020
Foto/ill.: Kari K. Årrestad, UiB
Foto
Kari K. Årrestad, UiB
Metamorph
Hanne Åmli, Metamorph 2020
Foto/ill.: Kari K. Årrestad, UiB
Foto
Kari K. Årrestad, UiB