Artikkel

Enkelte utstillinger stengt i perioder

Ved Universitetsmuseet, Naturhistorie vil vi dessverre måtte stenge av enkelte utstillinger i åpningstid våre 2023 grunnet utbedringer av bygningen, men de aller fleste vil være åpne for publikum. Vi beklager hvis dette skaper utfordringer for deg som besøkende til museet. 

  • Uke 1: Verdensbilder, vestibyle. Når vestibylen er berørt så er det kun heistilgang via Christie Kafé. Den ligger i fløyen til venstre for hovedinngangen. 
  • Uke 2: Vestibyle,  butikk og Vår Dynamiske klode. Når butikken er stengt må alle billettkjøp foregå via nett. Våre kunnskapsverter vil bistå med veiledning for de som trenger dette.
  • Uke 3: Skeive kulturår
  • Uke 4: 27. jan Verdensbilder
  • Uke 8: Verdensbilder, forhandlingsrommet inkludert deler av Dyphav er stengt fredag 24. februar.

Mer informasjon om hvilke utstillinger som blir berørt utover våren vil komme etterhvert.

The Globe Room
The Globe Room
Adnan Icagic © Universitetsmuseet i Bergen