Arrangement

Darwindagen

Søndag 12. februar 2023 kl. 12.00 –15.00

Hele Universitetsmuseet, Naturhistorie Muséplassen 3

Stilisert portrett av Charles Darwin fra museets utstilling Ei verd av mangfald.
I 2023 er det 214 år siden «evolusjonsteoriens
far», Charles Darwin, ble født. Hvert år markeres
fødselsdagen hans verden over.
Foto
Pixels

Velkommen til markering av Darwindagen!
12. februar er fødselsdagen til Charles Darwin, og hvert år markeres denne dagen verden over. Darwin regnes som en av verdenshistoriens viktigste forskere, ikke minst for å være «evolusjonsteoriens far». I dag er kunnskap om evolusjon helt sentral for hvordan vi forstår verden rundt oss. Universitetsmuseet inviterer derfor publikum til å undre seg over det mangfoldet av arter og fenomener vi deler planeten med. La deg inspirere av Darwin til å sette ord på det du ser på museet, og prøv vår nye evolusjonsløype!

Kjøp billetter her.

Program:
12.00 Evolusjonsløyper (vestibyle).
Følg vår nye undringsløype med tema evolusjon, og løs oppgaver underveis!

12.00 Gi nye navn til dyrene!
Charles Darwin var en ivrig taksonomist – som vil si at han gav navn til nye arter han oppdaget og beskrev. Men hvordan bestemmer man hva et dyr skal hete?
Prøv deg som taksonomist, og gi nye navn til dyrene som er utstilte på museet!

 

Praktisk informasjon om museumsbesøket finer du her:
Åpningstider og praktisk informasjon | Universitetsmuseet i Bergen