Arrangement

Temadag: Karbonfangst og lagring

Lørdag 12. november 2022 kl. 12.00 –15.00

Universitetsmuseet, Naturhistorisk museum, kjelleren og i utstillingene

Karbonfangst og lagring i utstilling
KARBONFANGST OG LAGRING: Professor Martin A. Fernø forklarer hva som skjer med CO2 etter at den er pumpet ned i en porøs sandstein.
Foto
Foto/ill: Jin Sigve Mæland/UiB

Verden står ovenfor store klimautfordringer. Ifølge FNs generalsekretær António Guterres styrer dagens politiske løsninger oss mot 2,8 graders oppvarming innen slutten av århundret. En av løsningene vi må se på for å få ned klimagassutslippene er CO2-lagring. 
 
Karbonfangst og lagring er en aktuell teknologi for å løse klimautfordringene. Prinsippet for CCS er enkelt. En fanger CO2 ved store utslippspunkter (f.eks. et forbrenningsanlegg eller en sementfabrikk) og pumper CO2en ned i porøse, geologiske lag i undergrunnen for varig og trygg lagring. 
 
Som en del av utstillingen "Vår porøse verden", er det på museet installert en fysisk rigg som viser hva som skjer med CO2 etter at den er pumpet ned i en porøs sandstein. Denne riggen er helt unik, og det foregår tverrfaglig forskning i praksis under hele utstillingsperioden. I tillegg til å belyse geologien og de fysiske prosessene ned i reservoaret, vil vi også adressere mulig industribygging og forretningsmuligheter knyttet til CO2-lagring på norsk sokkel. Dette er et svært aktuelt tema nå siden prosjektet "Northern Lights" er under bygging og vil bli ferdigstilt våren 2024 i Øygarden kommune. 
 

Om selve utstillingen:
Universitetsmuseet ved UiB har sammen med Matematisk-Naturvitenskapelig Fakultet laget en utstilling som belyser betydningen av porøse medier. Utstillingen, som har fått navnet "Vår porøse verden", åpnet 31. mars i år og vil være åpen til Januar 2023. Den beskriver og forklarer hvordan og hvorfor de fleste av materialene vi omgir oss med er porøse, og viktigheten av å forstå hvordan væske og gass strømmer i disse mediene.

Program for dagen

Foredrag fra: 

Eva Halland, administrerende direktør CarbonGeo Consulting kl. 12.30.

Sverre Overå, prosjektdirektør Northern Lights kl. 13.05. 

Sarah Gasda, forskningsleder NORCE og senterleder for CSSR kl. 13.40.

Omvisning i utstillingen Vår porøse verden ved professor Martin A. Fernø.  

I Museets kjeller vil det bli mulig å se CCS forskning i praksis, og det vil være en rekke aktiviteter barn, ungdom og voksne. En kan blant annet undersøke porøse materialers egenskaper, og være med på forsøk der en fanger og transporterer CO₂ i båter. I museets laboratorium kan du gjøre dine egne eksperimenter for å finne ut hvordan væske og gass forflytter seg i ulike porøse bergarter.