Arrangement

Naturfotomåneden 2022 – fotokonkurranse!

Fra Lørdag 1. oktober til Tirsdag 1. november 2022

Instagram #mittmuseum #uibnaturfoto22

vinterlandskap
Foto
Henrik Strømstad

I forbindelse med
Vestnorsk naturfotodag, arrangerer Universitetsmuseet og Biofoto Hordaland Naturfotomåneden 2022.  

Fra 1. oktober til 1. november inviterer vi publikum til å dele sine naturfotobilder på Instagram! De beste bildene premieres. 

Gjennom fotografering kan vi lære vi mer om dyr, fugler, og naturen vi er omgitt av. Hvordan fotograferer du dyr som hele tiden er i bevegelse, og hvilke fugler kan vi se i oktober? Hvordan fanger vi høstfargene i landskapet, og hvordan kan vi gjengi vinterlyset? Naturfotografering handler i stor grad om å observere og bli kjent med naturen, og å formidle gjennom bilder.  

Del dine beste naturbilder på Instagram, og bli med i konkurransen om å ta det beste naturfotobildet! 

Slik deltar du:  

 • Del et bilde på din Instagramprofil fra 1. oktober. Profilen din må være åpen.  

 • Bildet merkes med #uibnaturfoto22 og #mittmuseum. Skriv også hvilken klasse du vil vurderes innenfor.  

 • Bildet skal være tatt i Norge. 

 • Siste frist for publisering er 1. november. 

 • Vinnerne offentliggjøres på Naturfotodagen 2022, 19. november.  

Juryen bedømmer bilder innenfor disse klassene:  

 • Fugler 

 • Dyr 

 • Insekter 

 • Naturmangfold 

 • Landskap 

 • Miljøvern 

 

Juryen 2022 består av: Terje Lislevand, Sissel Grønlund, Rolf Kjødnes, Heidi Mellingen, Henrik Strømstad 

Alle konkurransedeltakere oppfordres til å følge Biofoto Hordaland sine etiske retningslinjer. Blant annet:  

Det er ikke akseptabelt å stresse eller å provosere fram adferd hos dyr, eller å skremme opp fugler for å få fluktbilder. 

Dronefotografering av dyr og fugl frarådes. Skadeomfanget er for stort. 

Vær varsom med bruk av blits ved fotografering av dyr i mørket.  

Vis hensyn til både dyr, vegetasjon og kulturminner der du er, uavhengig av hva du fotograferer på stedet. 

Vær spesielt forsiktig nær spillplasser, hekkeplasser og hi.  

Ta særlig hensyn til fugler under trekk og store ansamlinger med fugler. 

Ved fotografering av planter, spesielt truede arter, er det viktig å unngå å tråkke ned vegetasjonen rundt forekomsten.  

Les utfyllende retningslinjer her:  

https://biofoto.no/om-oss/etiske-retningslinjer/