Arrangement

Vinterdendrologi

Søndag 13. mars 2022 kl. 12.00 –14.00

Milde

Arboretet 

treknopper

Velkommen til temavandring!
 

Søndag 13.3. kl.12.00 ser vi på karakterer som kan brukes til å bestemme treslag om vinteren.

Lauvtrærne er enklest å bestemme på bladene, men trærne har gjort seg klar til ny sesong ved å danne knopper som skal bli til blader og blomster. Hos oretrærne ser vi både hannrakler og hunnrakler, mens hos hassel er det bare hannen som er synlig om vinteren. Vi kan bruke knopper, rakler og bark til å bestemme treslagene.

Bli med botaniker Bjørn Moe på en vandring gjennom samlingene og se hvor mange treslag vi klarer å artsbestemme.

Frammøte ved vegkrysset til Fana folkehøgskule

 

Universitetshagene - 
Bergens tre botaniske hager:
 

Muséhagen omkranser Naturhistorisk museum på Nygårdshøyden, mens Arboretet og Bergen botaniske hage er plassert i vakre naturlige omgivelser på Milde, 23 km sør for Bergen sentrum.

 

Les mer om Universitetshagene, adkomst samt annen praktisk informasjon her: Universitetshagene

 

Årets program for Universitetshagene finner du her