Arrangement

UiB innsikt: Universitetsmuseet - Brobygger mellom fortid og nåtid, mellom akademia og samfunn

Lørdag 6. november 2021 kl. 14.00 –15.30

Universitetsaulaen, naturhistorie

Muséplassen 3

UiB innsikt
Foto
UiB

Velkommen til Universitetsmuseet i Bergens UiB innsikt-seminar.

Universitetsmuseenes samlinger utgjør en viktig forskningsinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt, og bærer på en vesentlig del av norsk kultur- og naturarv.

Universitetsmuseene er viktige fordi kulturarv og naturarven beskrives, utforskes og problematiseres.

Universitetsmuseene er viktige fordi de utgjør en arena forskningskommunikasjon der forskningsresultater gjøres kjent og anvendelige i dialog med samfunnet, og som derfor gjør oss bedre i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

I så måte bygger universitetenes museer bro mellom fortid og nåtid, og mellom akademia og samfunn. Universitetsmuseene er derfor i høy grad orientert mot nåtid og fremtid.

Universitetsmuseene er viktige som akademiske institusjoner der kunnskap demokratiseres som utgangspunkt for en kunnskapsbasert offentlig samtale om og kritisk analyse av samfunnsutviklingen.

Arrangør: Universitetsmuseet i Bergen og UiB innsikt.

Mer informasjon om arrangementet og lenke til sendingen på Youtube kommer.