Arrangement

Tre skatter fra spesialsamlingene

Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 10.00 –16.00

Universitetsmuseet, naturhistorie

Muséplassen 3

Tre skatter
Foto
Universitetsbiblioteket i Bergen

I forbindelse med universitetets 75-års feiring henter vi fram tre av våre mest dyrebare skatter i en kort og meget sjelden utstilling.

UiB 75 år

I 2021 er det 75 år siden Stortinget vedtok å opprette Universitetet i Bergen. I høst markerer vi jubileet med ulike arrangementer. Les mer om jubileet.

Les mer om jubileet - UiB 75 år

Velkommen.

  1. 1. Aga-diplomet fra 1293, et historisk rettsdokument og det eldste middelalderdokumentet i Universitetets samlinger. Pergamentet er skåret slik at det bare passer sammen med en kopi. I dag eksiterer bare denne kopien. I teksten kunngjør Sigurd i Aga, Gulatings lagmann, og tre andre menn et forlik mellom bøndene på Indre og Ytre Bleie i Hardanger om felles gjerder, havneganger, veier, fattiglegd o.s.v.

  2. 2. Det store verket «Civitates Orbis Terrarum» (Verdens byer) ble utgitt for over 400 år siden. Den svære boken inneholder 546 prospekter i fugleperspektiv og kart av byer fra hele verden, også Bergen. Dette var den første avbildningen av Bergen og kom til å være bildet av byen i over 200 år. Bildet er fullt av fascinerende detaljer fra byen på slutten av 1500-tallet.

  3. 3. Det første kartet som viser bare Norge. 1600-tallet var hollendernes århundre. De hadde de beste kartene og seilte på alle verdens hav. Vi viser fram Johannes Blaeuvs utsnitt av Sør-Norge fra 1662. Kartet åpnet norskekysten for direkte handel med hollendere, uten kongens kontroll og skattlegging. Kongen i København likte det ikke, men det er en annen historie. Kartet viser hollendernes interesse for kysten, og deres totale mangel på interesse for f. eks. Telemark.