Arrangement

Åpent hus på Universitetsmuseet

Lørdag 30. oktober 2021 kl. 10.00 –17.00

Universitetsmuseet,

Naturhistorie, Muséplass 3 - 10.00-17.00

Kulturhistorie, Haakon Sheteligs plass 10 10.00-16.00

75 år med tanker på UiB
75 ÅR SIDEN: Stortinget vedtok å opprette et universitet i Bergen. Utover høsten markerer vi jubileet med et variert program; det blir utstillinger, debatter, foredrag, konserter og mye mer. Det hele toppes i jubileumsuken 25.–31. oktober og Universitetsmuseet holdes åpent for publikum.
Foto
Foto/Ill: Universitetet i Bergen

I forbindelsen med jubileet til Universitetet i Bergen holdes Universitetsmuseet åpent for publikum denne dagen. 

I 2021 er det 75 år siden Stortinget vedtok å opprette et universitet i Bergen. Feiringen startet med et jubilueumsforedrag 9. april, på dagen 75 år etter stortingsvedtaket.

Utover høsten markerer jubileet med ulike arrangementer; utstillinger, debatter, foredrag, konserter og mye mer. Det hele toppes i jubileumsuken 25.–31. oktober, når vi åpner dørene for hele byens befolkning.

Hver krik og krok av Universitetsmuseet er åpent for publikum denne dagen. Det blir aktiviteter i Kunnskapslaboratoriet i kjelleren, konserter i Tårnsalen, foredrag i aulaen og forskere og utstillinger i alle rom på Universitetsmuseet, naturhistorie og kulturhistorie. Unike godbiter fra samlingene hentes frem, og publikum får prøvd seg på blant annet forgylling og andre konserveringsteknikker med mer. 

Programmet ruller og går hele dagen, her er det bare å stikke innom og se og delta på alt som skjer. Få ny kunnskap og nye opplevelser. 

Det blir også quiz, rebus og premiere på utstillingene: 

«Underverk av mangfald» og «Hører hjemme på museum?» 

Hele programmet for jubileumsuken finner du her - 75 år med tanker.

10.00 - 17.00      Åpent hus: Gratis adgang til museets utstillinger.

11.00 - 15.00      Godbiter fra samlingene: Universitetsmuseets naturhistoriske og kulturhistoriske forskere viser frem gjenstander og objekter og inviterer til diskusjon og læring.

 • Gjenstander fra steinaldersamlingene med eksempler fra hele distriktet og forskjellige perioder av steinalder.
 • Funn fra Bergensområdet, bronsefunn som ikke har vært vist tidligere, og funn fra siste del av steinalderen nye og gamle - flere har ikke vært vist før.
 • Gjenstander fra eldre jernalder som bare har en proveniens på Vestlandet (ikke nøyaktig stadfestet). Fra yngre jernalder er det plukket ut mer personlig smykkemateriale.
 • Møt feltarkeologene, som viser frem flotte funn fra de siste årenes utgravninger. Blant annet gullfunnet fra Espeland i Arna, og dekorerte skiferspisser fra Nerlandsøy på Sunnmøre.
  Filmvisning og bilder fra årets og fjorårets utgravninger. 
 • Metallsøkerfunn og protokollen.
 • Forsker vil være tilstede i den nye biomangfoldutstillingen. 
 • Et skjelett av løve "Napoleon løve" som museet fikk inn i 1856 som en gave an Prins Napoleon.
 • Prøver med makroskopisk plantemateriale – frø, moser, treflis, trekull etc. slik vi finner på arkeologiske utgravninger.
 • Pollenprøver til å se i lysmikroskop - blant annet prøven fra "Bønesmannens" nesehule.
 • Det blir også hentet maneter fra byens fjorder. 

11.00 - 15.00      Tingens tilstand: Museets konservatorer demonstrerer teknikker og metoder i Fleksirommet og Forskningsrommet i underetasjen til Naturhistorie. Aktivitetene blir mange for store og små:

 • Quiz «Gjett en gjenstand».
 • Retusjering for barn.
 • Pakk en gjenstand.
 • Øv på gotisk skrift.
 • Rebusløp for barn. 
 • Månefisken - hvor ble den av?. 
 • Konservering av fugler for utstilling. 
 • "Conservation for exhibition Poster". 
 • "Reducing a Pest Risk by Anoxic Treatments". 
 • De eldste arkivene. 
 • Metallsøking. 
 • Gjenstander på flyttefot. 
 • Geologisk materiale. 
 • Malerikonservering. 
 • Arkeologisk konservering. 
 • Første museumsprotokoll - Miniutstilling
 • Metallsøkerfunn - Miniutstilling.