Arrangement

Ordet er fritt?

Fra Onsdag 21. oktober 2020 til Søndag 17. januar 2021 kl. 10.00 –17.00

Universitetsmuseet

Naturhistorie

Utstilling -Ordet er fritt?
Foto
Studentersamfunnet

Årene med yrende studentengasjement er mange og lange, og diskusjonene like så. Studenter i Bergen har vært sentrale i viktige historiske hendelser, beslutningsprosesser og nasjonale debatter; også den om ytringsfriheten.

For hvor går egentlig ytringsfrihetens grenser, og hvem bør få tilgang til scener som påvirker det offentlige ordskiftet?

Vi ønsker å hylle den engasjerte studentmassen som har vært med på å forme den offentlige debatten opp gjennom historien og løfte debatten om hvor grensen egentlig bør gå, sammen med publikum.

Den 21. oktober åpner utstillingen om ytringsfrihet og studentengasjement. 

Studentersamfunnet i Bergen

 og Arena for forskningskommunikasjon inviterer publikum til vårt aller første hjem; 

Universitetsmuseet i Bergen.

Utstillingen er åpen ut januar 2021.

Inngangsbilletter er gratis for studenter ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet HVL, samt alle som har kjøpt medlemskap til Studentersamfunnet i Bergen inneværende semester.