Arrangement

Kaledonidene – og hvordan Jotunheimen ble til

Onsdag 11. mars 2020 kl. 14.30 –16.00

Naturhistorie, Forhandlingsrommet

Avlyst
Foto
UiB

Foredag med geolog Haakon Fossen og vandring i utstilling med billedkunstner Hanne Åmli.
Pris: ordinær billett, inngang hovedinngang
 

I dette foredraget møter vi initiativtakerne og forskerne bak den nye utstillingen “Oppdagelsen av Jotunfjeldene – En reise inn i geologiens metamorfe verden”.
I en kollisjon mellom datidens Grønland og Skandinavia for 420 millioner år siden, ble den Kaledonske fjellkjeden til. Den forhistoriske fjellkjeden hadde topper på høyde med dagens Himalayafjell. Jotunheimen er rester etter disse enorme prosessene, og i dette foredrag forteller professor Haakon Fossen om Kaledonidene og hva geologene i dag vet om disse prosessene som har dannet vår tids Jotunfjell. Billedkunstner Hanne Åmli vil sammen med Fossen gi en introduksjon til hvordan den geologiske forskningen utforskes i Åmlis kunst og i utstillingen.