Arrangement

Prøveforelesninger

Fra Torsdag 16. til Tirsdag 21. januar 2020 kl. 11.00 –11.30

Alle forelesningene er kl 11:00 til 11:30 i KRYPTEN i Historisk Museum, Håkon Sheteligsplass 10.

Haakon Sheteligs plass 10

Velkommen til prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i 1. amanuensisstilling i Jernalderarkeologi ved Universitetsmuseet, UIB.

Fire kolleger er invitert til å holde prøveforelesning over temaet:

 “My future contribution to research on and dissemination of the Iron Age in Northern Europe”.

Alle er velkommen, så vel møtt!

Torsdag 16 januar: Nelleke IJsennagger

 

Fredag 17 januar: Irene Baug

 

Mandag 20 januar: Anna Wessman

 

Tirsdag 21 januar: Doris Gutsmiedl-Schümann